Списак грађанских надзорника у Србији

Београдски центар за безбедносну политику

Ђуре Јакшића 6/5
11000 Београд

http://www.bezbednost.org
office@bezbednost.org

Друштво против корупције

Краља Александра I Карађорђевића 6
23000 Зрењанин

http://www.drpko.org
office@drpko.org

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки

27. марта 19
34000 Крагујевац

http://www.ponudjacisrbije.rs
ponudjacisrbije@gmail.com

Правни скенер

Кнеза Милоша 57/5
11000 Београд

http://www.pravni-skener.org
office@pravni-skener.org

Топлички центар за демократију и људска права

Кнез Михаилова 36/2
18400 Прокупље

http://www.topcentar.org.rs
office@topcentar.org.rs

Транспарентност Србија

Палмотићева 31
11000 Београд

http://www.transparentnost.org.rs
ts@transparentnost.org.rs

Центар за развој непрофитног сектора

Господар Јевремова 47а/стан 2
11000 Београд

http://www.crnps.org.rs
info@crnps.org.rs

Центар за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА)

11103 Београд

http://crta.rs
office@crta.rs