Правни оквир

Подзаконски акти

Акти које је усвојила Влада Републике Србије, Управа за јавне набавке, Министарство финансија и привреде и други акти који су усвојени пре измена из 2013. године.

Остали прописи

Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Службени гласник РС“, број 111/15).