Ко је грађански надзорник?

Грађански надзорник је лице из редова истакнутих стручњака у области јавних набавки или области која је у вези са предметом јавне набавке, односно удружење које се бави јавним набавкама, спречавањем корупције или сукоба интереса, које именује Управа за јавне набавке да нагледа поступак јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара.

Реч је о мониторингу јавних набавки, обавезном и независном надзору, који је уведен одредбом члана 28. Закона о јавним набавкама ради подизања нивоа учешћа грађанског друштва у надзору над спровођењем јавних набавки највећих вредности.

Као законски механизам обезбеђује укључивање грађанског друштва у поступке јавних набавки чија је процењена вредност већа од милијарду динара, непосредан надзор над поступањем наручиоца у вези са трошењем јавних средстава, праћење начина на који се обезбеђује конкуренција и поступање у случају уочених нерегуларности.

С друге стране, за остварење ових задатака, потребан је озбиљан и одговоран приступ грађанских надзорника, како би се оствариле прописане надлежности.