Јавне набавке

Јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара

Наручилац Предмет набавке Статус набавке Грађански надзорник Линк на Порталу јавних набавки
ЈП "Путеви Србије" Извођење радова на Коридору 10 aутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1, деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје од km 933+600 до km 942+413,31 и регулацији Јужне Мораве са притокама У току Транспарентност Србија Link
ЈКП " Новосадска топлана" , Нови Сад Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака У току Друштво против корупције Link
Управа за заједничке послове републичких органа Јавна набавка електричне енергије Реализована Центар за развој непрофитног сектора Link
Народна банка Србије Јавна набавка машине за дубоку сигурносну штампу Обустављена Београдски центар за безбедносну политику Link
Министарство рударства и енергетике - Управа за резерве енергената Јавна набавка опцијских уговора-тикета за деривате нафте ради формирања и одржавања обавезних резерви Реализована Центар за развој непрофитног сектора Link
Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за социјалну заштиту Припрема и дистрибуција оброка за социјално-материјално угрожене кориснике на територији града Београда Реализована Транспарентност Србија Link
Министарство рударства и енергетике - Управа за резерве енергената Јавна набавка деривата нафте ради формирања обавезних резерви и ограничавања тржишних и ценовних ризика приликом формирања и одржавања обавезних резерви Реализована Београдски центар за безбедносну политику Link
Град Београд - Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки Јавна набавка електричне енергије Реализована Транспарентност Србија, Палмотићева Link
Грађевинска дирекција Србије Јавна набавка израде недостајућих подлога, израде техничке документације, изградње објекта и услуге по овлашћењу наручиоца за објекат "Г" у насељу Земунске Капије у Земуну У току Друштво против корупције Link
Град Београд - Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки Централизована јавна набавка - Погонска горива за моторна возила, обликована у пет партија Реализована Транспарентност Србија Link
Јавно комунално предузеће "Београдске електране" Програм адаптације ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране Реализована Топлички центар за демократију и људска права Link
Републички фонд за здравствено осигурање Јавна набавка пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију Реализована Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки Link
ЈКП за одржавање стамбених и пословних просторија "Стан" Нови Сад Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга Обустављена Друштво против корупције Link
Град Београд - Градска управа града Београда - Секретаријат за саобраћај Јавна набавка опреме, пројектовања и успостављања система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду - прва фаза У току Београдски центар за безбедносну политику Link
Јавно предузеће "Путеви Србије" Јавна набавка одржавање делова државних путева I и II реда Реализована Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки Link
Републички фонд за здравствено осигурање Јавна набавка лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова Реализована Правни скенер Link
Републички фонд за здравствено осигурање Јавна набавка лекова са Листе Ц Листе лекова Реализована Правни скенер Link
Град Београд - Градска управа града Београда - Секретаријат за јавни превоз Јавна набавка услуге јавног превоза путника на територији града Београда (потез 500) Реализована Транспарентност Србија Link
Грађевинска дирекција Србије Јавна набавка извршење свих припремних радова (израда недостајућих подлога), израда техничке документације објекта - Г, извођење радова на изградњи објекта Г и послова по овлашћењу наручиоца по систему "кључ у руке" у насељу "Земунске Капије" у Земуну Обустављена Друштво против корупције Link
Републички фонд за здравствено осигурање Јавна набавка лекова за лечење хемофилије/td> Реализована Правни скенер Link
Републички фонд за здравствено осигурање Јавна набавка лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова Реализована Правни скенер Link