Јавне набавке
Све јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара у Републици Србији
Грађански надзорници
Списак грађанских надзорника у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност већа од милијарду динара
Заштита права
Поступак за заштиту права приликом спровођења јавних набавки

Чланом 28. Закона о јавним набавкама прописана је обавеза именовања грађанског надзорника за све јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара

Последње вести и извештаји

Грађански надзорници
pattiwplk